top of page

Annuleringsvoorwaarden

Photo 03-07-12 07 03 30.jpg

De annuleringvoorwaarden van DuPho en zijn van toepassing op elke opdracht die aan Ineke Huizing Fotografie gegeven wordt.

A. Annulering door de opdrachtgever

  1. TOT 2 MAANDEN VOOR DE OPDRACHT: 0% annuleringskosten

  2. TUSSEN 2 MAANDEN EN 1 MAAND TOT OPDRACHT 20% annuleringskosten

  3. TUSSEN 1 MAAND EN 1 WEEK TOT OPDRACHT 35% annuleringskosten

  4. VANAF 1 WEEK TOT OPDRACHT: 50% annuleringskosten

  5. ANNULERING OP DE DAG VAN DE OPDRACHT: 65% annuleringskosten

De bovenstaande annuleringskosten zijn exclusief eventuele externe kosten, zoals genoemd onder punt C.
 

Bij annuleringen door omstandigheden kunt u de datum van de opdracht eenmalig verplaatsen, onder voorwaarde dat de fotograaf beschikbaar is op de nieuwe datum en de datum binnen 6 maanden valt van de oorspronkelijke dag van uitvoering. Mocht de nieuwe datum niet binnen deze gestelde termijn vallen, dan is de oorspronkelijke datum van annulering van toepassing.

B. De basis voor de annuleringskosten


De basis voor de annuleringskosten zijn de kosten van de fotograaf/fotografen conform de opdrachtbevestiging.

 

C. Externe kosten

Externe kosten, zoals kosten van reis- en/of verblijf, inhuur van materialen, extra fotografen en andere gemaakte kosten die door de fotograaf niet (volledig) geannuleerd kunnen worden, zullen tegen kostprijs doorberekend worden aan de annulerende partij. De fotograaf zal zijn best doen om deze kosten zoveel mogelijk te vermijden.

 

D. Annulering door de fotograaf

Bij annuleringen door ziekte of ongeval van de fotograaf zal er een vervangende fotograaf gezocht worden uit het netwerk van de fotograaf, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Mochten de kosten van de vervangende fotograaf hoger uitvallen, dan worden die meerkosten niet doorbelast aan de opdrachtgever, maar zijn die voor rekening van de fotograaf.

 

 

 

Alphen aan den Rijn, 01-09-2020

bottom of page